الیوزبکی, . (2001). جهود العرب فی انتشار الإسلام فی السودان الغربی. Research and Islamic Studies magazin, 31(34), 90-103. doi: 10.33899/radab.2001.166780
توفیق سلطان الیوزبکی. "جهود العرب فی انتشار الإسلام فی السودان الغربی". Research and Islamic Studies magazin, 31, 34, 2001, 90-103. doi: 10.33899/radab.2001.166780
الیوزبکی, . (2001). 'جهود العرب فی انتشار الإسلام فی السودان الغربی', Research and Islamic Studies magazin, 31(34), pp. 90-103. doi: 10.33899/radab.2001.166780
الیوزبکی, . جهود العرب فی انتشار الإسلام فی السودان الغربی. Research and Islamic Studies magazin, 2001; 31(34): 90-103. doi: 10.33899/radab.2001.166780