حدید, . (1997). تأثیر دیفید کوبرفیلد على دی دیکنز سور لی بیتت اختار دی دودیت. Research and Islamic Studies magazin, 27(29), 5-14. doi: 10.33899/radab.1997.166807
حسیب الیاس حدید. "تأثیر دیفید کوبرفیلد على دی دیکنز سور لی بیتت اختار دی دودیت". Research and Islamic Studies magazin, 27, 29, 1997, 5-14. doi: 10.33899/radab.1997.166807
حدید, . (1997). 'تأثیر دیفید کوبرفیلد على دی دیکنز سور لی بیتت اختار دی دودیت', Research and Islamic Studies magazin, 27(29), pp. 5-14. doi: 10.33899/radab.1997.166807
حدید, . تأثیر دیفید کوبرفیلد على دی دیکنز سور لی بیتت اختار دی دودیت. Research and Islamic Studies magazin, 1997; 27(29): 5-14. doi: 10.33899/radab.1997.166807