حسن, ., نعوم, . (2002). منهج ادراکی براغماتی - للترجمة.. Research and Islamic Studies magazin, 32(35), 1-22. doi: 10.33899/radab.2002.166952
جاسم محمد حسن; انیس بهنام نعوم. "منهج ادراکی براغماتی - للترجمة.". Research and Islamic Studies magazin, 32, 35, 2002, 1-22. doi: 10.33899/radab.2002.166952
حسن, ., نعوم, . (2002). 'منهج ادراکی براغماتی - للترجمة.', Research and Islamic Studies magazin, 32(35), pp. 1-22. doi: 10.33899/radab.2002.166952
حسن, ., نعوم, . منهج ادراکی براغماتی - للترجمة.. Research and Islamic Studies magazin, 2002; 32(35): 1-22. doi: 10.33899/radab.2002.166952